Creative Audio Pack

Creative Audio Pack

Rip âm thanh CDs vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer
Người dùng đánh giá
2.8  (6 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.4
Phiên bản mới nhất:
5.6 (Xem tất cả)
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Creative MP3 Audio Pack cho phép cháu xé CDs, ghi âm thanh và chuyển đổi các tập tin vào MP3 dạng (lên 320 kbps), với tồn tại Creative ứng dụng.
- Rip âm thanh CDs vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer và Creative truyền thông nhà thám hiểm.
- Thu âm thanh trong MP3 dạng với Creative MediaSource Organizer, Creative thông Minh Âm, Creative WaveStudio và Creative Audio Tạo Mode Console.
- Chuyển tập tin âm thanh vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer
Thông tin được cập nhật vào: