Creative Audio Pack

Creative Audio Pack 5.6

Recognizes Audio CDs and rips them to the MP3 file format
Người dùng đánh giá
3.7  (11 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
5.6 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Creative Technology Ltd.
Converts audio tracks from the Audio CDs into high-quality MP3s (audio quality selectable up to 320 Kbps). Records audio streams to the same format as well and converts other audio formats to MP3. Choose different quality and audio settings for best performance and reliability.
Creative MP3 Audio Pack cho phép cháu xé CDs, ghi âm thanh và chuyển đổi các tập tin vào MP3 dạng (lên 320 kbps), với tồn tại Creative ứng dụng.
- Rip âm thanh CDs vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer và Creative truyền thông nhà thám hiểm.
- Thu âm thanh trong MP3 dạng với Creative MediaSource Organizer, Creative thông Minh Âm, Creative WaveStudio và Creative Audio Tạo Mode Console.
- Chuyển tập tin âm thanh vào MP3 tập tin Creative MediaSource Organizer
Thông tin được cập nhật vào: